Bestyrelsen efter generalforsamling 2019

Formand
Torben Juel Eriksen
Have 6
40 13 90 94
Næstformand
Mette Nordentoft
Have 15
20 63 04 69
Kasserer
Maja Axholt
Have 20
Sekrætær
Carl-Johan Møller
Have 52
48 17 43 00
Bestyrelsesmedlem
Ingjaldt Just
Have 54
Suppleant
Ole
Have 40
Suppleant
Diego
Have 2