Formålet med hjemmesiden er, at relevante informationer og  aktiviteter formidles bredt ud. H/F Grøndal er tilsluttet Nordøstsjælland Kredsen under Kolonihaveforbundet For Danmark.

God fornøjelse med hjemmesiden.

 

Historie

Lørdag den 30. juni 1990 blev der budt velkommen i kolonihaveforeningen Grøndal på Røglevej og de nye haver blev taget i brug – Allerød kommunes første og stadig eneste kolonihaver. Men først den 21. oktober samme år blev Grøndal officielt indviet, flaget blev hejst, og den daværende borgmester Preben Nybo Andersen overrakte bestyrelsen skødet på arealet, der blev lejet for 50 år. I løbet af de første år blev Grøndals marker forvandlet til blomstrende haver med græsplæner, grøntsager og bærbuske – og ret hurtigt kom der kolonihavehuse på næsten alle 57 havelodder. Nogle byggede selv deres hus fra grunden, andre købte det færdigt eller som delvis selvbyg. Husene findes i alle afskygninger, fra redskabsskure, til velindrettede sommerhuse.Den gang sagde daværende formand Carsten Itkin: – Det var en svær fødsel, men barnet er virkelig blevet smukt.Og da man kunne fejre 10 års jubilæum den 1. juli 2000 havde barnet vokset sig stort og var blevet endnu smukkere. Det var blevet et virkelig flot område – en grøn oase.På jubilæumsdagen blev flaget hejst af borgmester Eva Nejstgaard, der var indbudt til reception med buffet og festlig musik. I foreningens første år blev der hygget med stearinlys og petroleumslamper. Maden tilberedtes over gasblus og den manglende elforsyning betød ingen TV om aftenen, og da mobiltelefonen ikke for alvor havde gjort så indtog, så herskede der en afslappet stemning i de små haver. I 1993 undersøgte bestyrelsen hos det daværende NESA muligheden for el-tilslutning, men en etableringspris på omkring 20.000 kr. pr havelod fik interessen til at dæmpe sig, men enkelte valgte at få lagt strøm og i 1995 var 5 haver med elektrisk lys. Telefonien kom også til haveforeningen, idet general- forsamlingen i 1994 besluttede at anskaffe en mønttelefon, der blev opsat i Fælleshuset. Motoriseringen skete også. Efter stor debat og afstemning på generalforsamlingen i 1995 blev der anskaffet en havetraktor til foreningens græsarealer. Inden var græsklipning foregået med motoriseret håndskubber.2001 blev et rigtigt godt år for H/F Grøndal og mange andre kolonihaveforeninger. Allerød kommune meddelte den 19/9 2001 Miljøministeriet at foreningen i henhold til den nye kolonihavelov var at betragte som bevaringsværdig og arealet kun under ganske særlige omstændigheder, og mod fuld erstatning, kan inddrages til andre formål. Lejekontraktens åremål på 50 år var dermed sat ud af kraft.Mange års positive regnskaber betød, at foreningen i 2006 kunne indvie et flot nyt toilet- og badehus med handicapfaciliteter, og der blev nu mulighed for at tappe vand hele året.I slutningen af 2006 genoptog Allerød kommune etableringen af en støjvold mod Hillerødmotorvejen og i foråret 2007 var støjvolden næsten færdig. Sidste etape ved Røglevej afventede nogle forhandlinger med ejeren af arealet. Støjvolden hjalp på støjgenerne, men havde nogle afledte effekter. Der måtte graves grøfter og lægges dræn for at taget vandet fra volden og nogle haveejere måtte se solen gå ned noget tidligere end før.2010 var året for foreningen 20 års jubilæum, der blev fejret med en stor sommerfest den 19. juni 2010.

Formænd gennem tiderne:

1990-1992: Carsten Itkin
1992-1993: Kirsten Hink
1993-1996: Jørgen Haack-Møller
1996-2002: Mogens Jensen
2002-2004: Arne Josephsen
2004-2006: Henry Bruun
2006-2012: Mette Hjembæk
2012- –    : Torben Juel Eriksen